Εξωσωματική Γονιμοποίηση

November 6, 2012
Θες να μείνεις έγκυος; Ο ρόλος της ψυχολογίας

Want to get pregnant? The role of psychology

“What’s wrong? Why us? Who can help us?” These are the first thoughts that come to the mind of […]
November 22, 2013
Αξίζει!

I would like to advise the couples that are about to enter the process of in vitro fertilization not to let their dream go to waste. It’s worth it!

I don’t know how to describe what i have experienced these two years in my effort to have a […]
June 29, 2017
bleeding-during-ivf-pic-2

Bleeding during an IVF cycle?

One of the most difficult things IVF patients have to deal with is the fact that there are no […]
July 14, 2017
Η ζωη μας είναι οι επιλογές μας

Life is a choice!

“Life is like a sea…We are moving without end…                      Nothing stays with us… What remains is just the memories […]